Transport adr

Firm realizujących usługi z zakresu transportu – zarówno krajowego, jak i międzynarodowego – jest na współczesnym rynku wiele. Podejmują się one różnych zadań – w tym przewozu materiałów niebezpiecznych. O czym przy tej sposobności należy pamiętać?

Ładunki niebezpieczne są określane w praktyce mianem ładunków ADR. Nazwa ta wzięła się od europejskiej umowy ADR, która reguluje kwestie dotyczące transportowania materiałów zaliczanych do niebezpiecznych. Umowa ta jest aktualizowana co 2 lata, co wynika z konieczności dostosowania jej do warunków panujących aktualnie na rynku. Firmy takie jak np. http://ekspo-trans.pl/ mają obowiązek dostosowywania się do tych przepisów.

Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się na ściśle określonych zasadach. Przede wszystkim przewoźnik musi posiadać przystosowaną do tego flotę. Rzecz jasna pojazd z takim ładunkiem powinien być właściwie oznakowany. Ponadto od kierowców wymaga się posiadania niezbędnych uprawnień, które zdobywa się na specjalnych kursach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *